۶ بانک آلمانی با وجود خطر تحریم‌های آمریکا به مبادله با ایران ادامه می‌دهند | فیلم

طبق اظهارنظر مقامات آلمانی، با وجود خطر تحریم‌های آمریکا، ۶ بانک از مجموعه فولکس بانک‌های آلمان به تأمین اعتبار شرکت‌های صادرکننده به ایران ادامه می‌دهند.

منابع خبری آلمانی از برلین گزارش دادند که شش بانک از مجموعه فولکس بانک‌های آلمان می‌خواهند با وجود خطر تحریم، تأمین اعتبار شرکت‌های صادرکننده به ایران را ادامه دهند.

پاتریشیا ملفی، مدیر مرکز بین‌المللی صلاحیت این مجموعه مالی از تصمیم برای ادامه تراکنش مالی با فولکس بانک‌های وورتمبرگ، فورتسهایم، هایلبرون، کنستانس، شوارتزوالد- دونا نکار، در چارچوب تأمین اعتبار و واریزهای شرکت‌های صادرکننده به ایران خبر داد

پیش‌تر روزنامه اقتصادی هندلزبلات نیز از تصمیم این مرکز برای ادامه همکاری با شرکت‌های صادرکننده به ایران گزارش داده بود. مرکز بین‌المللی صلاحیت می‌گوید تراکنش‌های این بانک‌ها برای کشورهای دشوار تنظیم شده‌اند. این مرکز، نهادی است که صلاحیت بانک‌ها در تراکنش‌های مالی و اعتباری را بررسی و تأیید می‌کند.

(۲۵)


25
بازدیدها