صفحه اول روزنامه‌های عمومی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های عمومی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت عبارتست از:

+ آرمان امروز

به دنبال سفر ظریف صورت گرفت؛ بسیته جدید اروپا برای بقای برجام

+ آرمان ملی

معاون اول رییس جمهور: زمان یقه گیری جناحی نیست

+ آفرینش

آغاز انتخاب رشته داوطلبان دکترای دانشگاه آزاد از امروز

+ بهار

رییس جمهور: اروپا باید برابر آمریکا مقاومت کند؛ تعامل با جهان به نفع همه ماست

+ رویش ملت

سخنگوی دولت: منافع ملی ایجاب کند از برجام خارج می‌شویم

(۵)


5
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>