صفحه اول روزنامه‌های عمومی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های عمومی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت عبارتست از:

+ آرمان امروز

به دنبال سفر ظریف صورت گرفت؛ بسیته جدید اروپا برای بقای برجام

+ آرمان ملی

معاون اول رییس جمهور: زمان یقه گیری جناحی نیست

+ آفرینش

آغاز انتخاب رشته داوطلبان دکترای دانشگاه آزاد از امروز

+ بهار

رییس جمهور: اروپا باید برابر آمریکا مقاومت کند؛ تعامل با جهان به نفع همه ماست

+ رویش ملت

سخنگوی دولت: منافع ملی ایجاب کند از برجام خارج می‌شویم

(۷)


7
بازدیدها