الزامات حمایت از کالای ایرانی از نگاه رئیس اتاق ایران | فیلم

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۳۹۷، از ضرورت حمایت واقعی از کالای ایرانی سخن گفت و تاکید کرد: حمایت از کالای ایرانی با مانع تراشی بر سر راه رقابت و استثمار مصرف کننده تحقق نخواهد یافت.

منبع: اتاق ایران

(۲۶)


26
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>