الزامات حمایت از کالای ایرانی از نگاه رئیس اتاق ایران | فیلم

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۳۹۷، از ضرورت حمایت واقعی از کالای ایرانی سخن گفت و تاکید کرد: حمایت از کالای ایرانی با مانع تراشی بر سر راه رقابت و استثمار مصرف کننده تحقق نخواهد یافت.

منبع: اتاق ایران

(۲۷)


27
بازدیدها