دستاورد دارویی جدید در پیشگیری از سکته قلبی | فیلم

مرآت درباره دو داروی جدیدی که رونمایی شده گفت: ماحصل ۱۲ سال تحقیق مستمر بر روی داروی poly pill _E که ترکیبی از چهار داروی شناخته شده است در قالب یک قرص به بازار عرضه می شود.

دکتر مرآت بیان کرد: دلیل ۵۰ درصد مرگ و میرها، بیماری های قلبی و عروقی است که این دارو توانایی این را دارد مرگ و میرهای عروقی را نسبت به میزان مصرف دارویی که بیمار استفاده می کند کاهش دهد.

او افزود: نتیجه نهایی داروهایی که امروز رونمایی شد، از مرگ و میرهای عروقی و مرگ ومیرهای زودرس حدود ۸۰ درصد پیشگیری می کند.
دکتر مرآت درباره داروی sovodak برای درمان هپاتیت C که یک بیماری کبدی است نیز گفت: بیماری هپاتیت C واکسن ندارد و دارویی که برای این بیماری وجود دارد عوارض دارویی شدیدی داشت و خطر این دارو بیشتر بود بنابراین Sovodak حدود ۵۰ درصد در درمان موثر است.

او افزود: درمان هپاتیت C و تامین داروهای این بیماری بسیار گران و هزینه های بالایی داشتند. داروی Sovodak ترکیبی از دو داروی پرهزینه درمان هپاتیت C است و این دو دارو در قالب یک قرص تهیه شده و ۱۰۰ برابر تا ۱۰۰۰برابر هزینه کمتری دارد و به ریشه کنی بیماری هپاتیتC در آینده کمک خواهد کرد.

معاون مرکز تحقیقات دارویی گفت: این داروها در بازار وجود داشته فقط با همدیگر ترکیب شده و ما با این تحقیقات ثابت کردیم که هر اندازه فشار اقتصادی بیشتر باشد تحقیقات زمان بیشتری می برد.

مرآت افزود: مطالعاتی که برای داروی Poly pill صورت گرفته زمانی حدود ۵ الی ۶ سال طول کشیده، نتیجه آن تحقیق روی بیماران است که ثابت می کند مرگ و میر در زمینه بیماری قلبی عروقی پایین آمده است.

داروی پلی پیل با مشارکت چندین شرکت داروسازی که سرمایه گذاری کرده تهیه شده و در حال حاضر آماده است به لیست W.H.Oوارد شود. مدت زمانی که برای تحقیقات و ترکیب و شرایط و فرایند دارویی طول کشیده برای پلی پیل ۱۲ سال و برای داروی کبدی ۵ سال است.

او افزود: ترکیب پلی پیل از داروهای گران و پرهزینه تهیه نشده، بیمار باید ۶ سال مصرف کند تا موثر واقع شود. مصرف روزی یک قرص پلی پیل برای بیماران قلبی عروقی خیلی ارزان تر از دیگر هزینه ای این بیماری است و با مصرف این دارو شیوع و پیشرفت این بیماری در بیماران کاهش یابد.

او گفت: پلی پیل حدود ۶ ماه است که در بازار عرضه می شود ولی سوآداک حدود یک سال است که به بازار عرضه شده و دردسترس است. صرفه اقتصادی فقط در دارو نیست بلکه از سکته قلبی جلوگیری می کند و موجب درمان بیماران قلبی و عروقی می شود.

او با بیان اینکه با توجه به تولیداتی که صورت گرفته در تحقیقات دارویی به خود کفایی نرسیده ایم، افزود: شرکت های داروسازی باید سرمایه گذاری کنند تا در تحقیقات دارو به موفقیت هایی برسیم.

اوادامه داد: برای اینکه در صنعت داروسازی به دستاوردهای بیشتری برسیم باید تحقیقات ۱۰۰ درصد پیشرفت کند. شرکت های داروسازی نیز هراندازه در زمینه تحقیقات هزینه کنند بازده و سود معقولی خواهند برد.

او افزود: بر روی بیماری های سرطان معده و مری و بیماری کبد چرب تحقیقات صورت گرفته و ادامه دارد و هرچه کشور از نظر اقتصادی در فشار باشد تحقیقات بیشتری صورت می گیرد.

مرآت در ادامه حمایت دولت و مسئولین را با پشتیبانی از شرکت های داروسازی را خواستار شد.

(۱۳۲)