قیمت هر نخ سیگار در سال ۹۷ تعیین شد | فیلم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۷ عوارض سیگار را در سال آینده افزایش دادند.
عباسی افزود: از ابتدای سال ۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد که وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولید کنندگان و وارد کنندگان حسب مورد نظر اخذ و به حساب روابط عمومی این ردیف واریز نماید که سهمی در اختیار بخش های وزارت ورزش و جوانان به میزان ۳۰ درصد، آموزش و پرورش به میزان ۲۰ درصد و در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به میزان ۵۰ درصد قرار میگیرد.
او افزود: این کار به منظور جلوگیری از قاچاق صورت گرفته البته باید در جهت پیشگیری از مصرف سیگار و دخانیات نیز در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان فرهنگ سازی شود تا در محافل عمومی و اماکن از مصرف سیگار خودداری شود. ما در کشور توتون و به مقدار نیاز سیگار تولید می کنیم و ضرورتی بر واردات سیگار به کشور نمی بینیم که درصدد کنترل واردات و فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه هستیم.

(۶۸۶)


686
بازدیدها