دکتر روحانی: سال آینده سال نشاط، امید و شادمانی مردم ایران خواهد بود | فیلم

رئیس جمهور گفت: سال آینده به عنوان چهلمین سالگرد انقلاب، باید سال نشاط، امید و شادمانی مردم ایران باشد و علاوه بر این باید جشن نیم قرن انقلاب را در ۱۱ سال آینده هم جشن بگیریم.
دکتر روحانی افزود: من از همه استانداران خواهش می کنم که همه توان خود را برای سال آینده که چهلمین سالگرد انقلاب است به کار گیرند و سال آینده باید سال نشاط، امید و شادمانی مردم ایران باشد و سختگیری ها را باید کنار بگذاریم .

(۲۸)


28
بازدیدها