وضعیت آب و هوا تا چندروز آینده | فیلم

بر اساس پیش بینی هواشناسی از روز دوشنبه بر میزان و شدت بارندگی ها افزوده می شود و بیشتر مناطق نیمه غربی و شمال غرب، غرب و دامنه های زاگرس را دربرمی گیرد.بارش ها به شکل باران است و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی سامانه بارشی تا پایان هفته در کشور فعال خواهد بود.
با وزش باد و بارش های پراکنده‌، کیفیت هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ، نسبت به هفته گذشته بهتر شده است.

(۷۱)