ورود سامانه بارشی جدید از هفته آینده | فیلم

سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی دیگری از اواخر هفته آینده از سمت غرب کشور خبر داد و گفت: با ورود این سامانه برای تهران انتظار بارش خواهیم داشت که به صورت باران خواهد بود و اگر بارش برف باشد، به شدت بارش اخیر در این استان نخواهد بود.

(۳۰۳۸)