شش استان کشور رکورد کم‌بارشی را جابه جا کردند | فیلم

شاهرخ فاتح،رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی وضعیت کشور، وضعیت بارش پاییز امسال کشور را با میزان بارش ۳۰ سال گذشته این فصل مقایسه کرد و گفت: اگرچه بارش پاییز امسال بسیار ناچیز بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در مورد منابع آب کشور ایجاد کرده اما برخلاف برخی اظهارنظرها، این میزان کم‌بارشی بی‌سابقه نبوده و در برخی سال‌ها طی بازه ۳۰ ساله گذشته تجربه شده است.

وی با بیان اینکه کل کشور در پاییز سال ۱۳۹۶، ۲۸.۴ میلی‌متر بارش دریافت کرده است، گفت: در بازه ۳۰ ساله بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۶ کشور ما چند بار کم‌بارشی مشابه امسال را تجربه کرده است. بارش فصل پاییز در سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۵، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۹ ، به ترتیب ۲۳.۳ میلی‌متر،۲۶.۶ میلی‌متر، ۱۷.۵ میلی‌متر و ۱۸.۶ میلی‌متر بود بنابراین کم بارشی امسال حداقل طی ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه نبوده است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه اظهار کرد: آنچه در این بین بی‌سابقه است؛ کم‌بارشی شش استان کشور شامل مرکزی، قم، سمنان، تهران، البرز و اصفهان است که حتی طی ۳۰ سال اخیر نیز تجربه نشده بود. استان مرکزی با دریافت ۱۰.۳ میلی‌متر بارش، کم‌بارش‌ترین پاییز کشور را طی ۳۰ سال اخیر داشت. رکورد قبلی کم‌بارشی استان مرکزی مربوط به سال ۱۳۷۵ بود که بارش پاییزه این استان به ۱۲.۳ میلی‌متر رسید.

به گفته فاتح، استان قم در پاییز امسال سه میلی‌متر بارش دریافت کرد و آخرین رکورد قبلی کم‌بارشی این استان با میزان شش میلی‌متر بارش، به سال ۱۳۷۵برمی‌گردد همچنین بارش پاییز امسال استان سمنان هفت میلی‌متر بود. آخرین رکورد کم‌بارشی این استان به سال ۱۳۷۷ مربوط است که میزان بارش دریافتی در این سال به ۱۱.۲ میلی‌متر می‌رسید.

(۲۲)