تولید بنزین یورو ۵ در پالایشگاه ستاره خلیج فارس | فیلم

پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم اکنون با تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو۵ با اکتان ۹۱ در روز، می رود تا پایان سال ۹۷ با تکمیل فاز دو و سه این مقدار تولید را به ۳۶ میلیون لیتر برساند.

(۴۲)