نابودی یک چهارم مرغ‌های تخم‌گذار در ایران | فیلم

علی اکبرمهرفرد معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین قیمت تخم مرغ در بازار گفت: آنچیزی که ما اعلام کردیم که در بازار به صورت عرضه مستیم به فروش برسد و کارگروه تنظیم بازار برای شرایط حاضر تصویب کرده برای شانه تخم مرغ ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان به صورت غیر بسته بندی و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان برای بسته بندی شده تعیین شده است. این قیمت ها در حال حاضر برای تنظیم بازار است و هدف این است که در یک دوره زمانی قیمت بازار را نیز به این قیمت ها برگردانیم.

مهرفرد در ادامه گفت: در شرایط نرمال و عادی بازار قیمت تخم مرغ از این هم پایین است اما این قیمت درنظر گرفته شده برای شرایط فعلی است که تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.
او افزود: علت اصلی و تنها علت گرانی تخم مرغ در بازار بیماری حاد تنفسی آنفلوآنزا است. موج اول بیماری آنفلوآنزا اوایل سال بود که با مدیریت اتحادیه میهن ( مرغ داری و مرغ گذاری های کشور) کنترل شد. ما در حال حاضر ۲۵ درصد گله های تخم گذار را از دست داده ایم وبه دلیل بیماری آنفاوآنزا با کاهش تولید مواجه شده ایم، صادرات را نیز به دلیل کاهش تولید قطع کرده ایم. بیماری آنفلوآنزا حادثه غیرمترقبه است و عمدتا از طریق پرندگان مهاجر شیوع پیدا می کنند. آخرین آمار نشان می دهد که ۳۲ کشور دنیا درگیر این بیماری هستند و کشورهای درگیر این بیماری در بین پرندگان نیز با مشکل افزایش قیمت مواجه هستند.

او درباره واردات تخم مرغ افزود: دولت از سه ماه قبل اجازه واردات را صادر کرد و تعرفه واردات کاهش یافت. اما در شرایط عادی نیازی به واردات نداریم بلکه باید صادرات داشته باشیم اما در چنین شرایطی برای رفاه حال مردم پیشنهاد واردات دادیم که دولت نیز تصویب کرد و تعرفه واردات از ۵۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافت و تا اخر فروردین ما نیز تایید اعتبار شده است بنابراین پیش بینی می شود با تغییر آب و هوا و اقدامات سازمان دامپزشکی و تدابیر لازم بتوانیم این بیماری را کنترل و مهارکنیم. معاونت امور دام در مناطق پاک در حال جوجه ریزی است تا تولید افزایش یابد. عرضه تخم مرغ وارداتی از میادین میوه و تره بار آغاز شده است که شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در حال توزیع است. بخشی هم مربوط به تخم مرغ هایی است که شرکت مربوطه برای تنظیم بازار وارد بازار می کند تا در کاهش قیمت موثر باشد. اولویت ما برای توزیع میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای است.

او در ادامه درباره برنامه ریزی ها برای تعادل بازار نیز گفت: یکی از کارها بازسازی است که برای این کار جوجه ریزی ها آغاز شده تا در سال آینده تعادل برقرار شود و تولید افزایش یابد. حدود ۴ ماه طول می کشد مرغ به تخم ریزی برسد. عرضه مستقیم از تولیدات داخل، آزادسازی بازار واردات، کاهش تعرفه واردات و مبارزه با بیماری، جبران خسارات و افزایش سن گله از دیگر اقدامات برای تنظیم و متعادل شدن بازار است که برای جبران خسارت دولت ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است که تاکنون ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

(۵۹)