حمله مردم به مدرسه دخترانه منطقه اسلام آباد ارومیه | فیلم

در حالی که روز گذشته یک اتفاق نه چندان مهم در مدرسه راه شهدا در منطقه اسلام آباد ارومیه روی داده و پس از طی مراحل قانونی خاتمه یافته بود اما از همین اتفاق دستمایه برخی شبکه‌های اجتماعی شد و متعاقبان عده ای از مردم ساکنان این محله به مدرسه موصوف حمله‌ور شده و در این میان عده اغتشاشگر نیز از فرصت استفاده کرده و به مدرسه و اموال عمومی آسیب زدند.

شهروندان و ساکنین اسلام آباد علت این ازدحام را تجاوز به دانش آموز دختر کلاس ششمى از سوى سرایدار این مدرسه اعلام کردند .

در پی خبر آزار جنسی دانش آموز کلاس ششم ابتدایی از طرف سرایدار مدرسه ای در اسلام آباد ارومیه،منزل سرایدار توسط مردم بە آتش کشیدە شد .

(۱۱۶)


116
بازدیدها