هدیه علی اکبر صالحی به حمید معصومی نژاد | فیلم

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هدیه جالبی به حمید معصومی نژاد خبرنگار صداوسیما داد.

علی اکبر صالحی که در “رم” به سر میبرد امروز به یادگار یک جاسوئیچی حامل سمبل یک سانتریفیوژ ایرانی را به خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایتالیا هدیه داد.

(۳۹)