آیا پیتزای ارزان ارزش خوردن دارد | فیلم

برخی پیتزا فروشی ها با رعایت نکردن شرایط بهداشتی اقدام به فروش پیتزا با قیمت های کم می کنند.

گشت تعزیرات در کرج به سراغ پیتزا فروشی های متخلف رفت که با رعایت نکردن شرایط بهداشتی اقدام به فروش پپیتزا با نرخ ۵ هزار تومان می کردند. گشت تعزیرات در ادامه ماموریت خود به سراغ پیتزا فروشی هایی که با قیمت بسیار بالا به مردم پیتزا می فروختند هم رفت و آنها را هم جریمه کرد.

(۲۶)


26
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>