جزئیات اعلام اسامی نهایی آزمون سراسری ۹۶ | فیلم

مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش ‏آموزش کشور گفت: کارنامه نهایی داوطلبان، سه شنبه ۲۸ شهریور منتشر می شود. توکلی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر افزود: کارنامه نهایی داوطلبان، سه شنبه، ۲۸ شهریور منتشر می شود و پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمان و مکان نام نویسی در دانشگاه ها و موسسات محل قبولی، به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها و یا موسسات آموزش عالی مراجعه کنند.
مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش ‏آموزش کشور گفت: تعداد ۹۸۴ هزار ۳۵۹ داوطلب ثبت نام کردند و تعداد ۸۳۸ هزار و ۸۹۸ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند و بقیه داوطلبان با توجه به امار اعلام شده غایب بودند.
توکلی ادامه کرد: با توحه به ظرفیت پذیرش به غیر از ۴۳ نفر از حاضرین که مجاز به انتخاب رشته نشدند بقیه حاضرین یعنی تعداد ۸۳۸ هزار و ۸۵۵ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.
مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش ‏آموزش کشور گفت: تعداد ۵۵۲ هزار و ۲۲ داوطلب در اصل موفق به انتخاب رشته های خود شدند.
توکلی افزود: براساس بررسی های انجام شده فهرست اسامی تعداد ۳۷۸ هزار و ۷۰۶ نفر به عنوان پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری ۹۶ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه دیشب بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت که از این تعداد ۲۱۳ هزار و ۸۸۴ نفر خانم و ۱۶۴ هزار و ۸۲۲ نفر اقا هستند.

(۴۶)


46
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>