تجمع روحانیون حوزه های علمیه تهران در حمایت از مسلمانان میانمار | فیلم

تجمع علما و روحانیون حوزه های علمیه تهران در اعتراض به کشتار مسلمانان میانمار مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد.

روحانیون حوزه های علمیه تهران با در دست داشتن پلاکارد هایی کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کردند.در پایان این تجمع بیانیه ای هم به امضای شرکت کنندگان رسید و به دفتر سازمان ملل تحویل شد.

منبع : خبرگذاری مهر

(۲۲)


22
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>