چالش مانکن در اردوی جهادی توسط جهاد سازندگی استان خراسان رضوی | فیلم

در اردوی جهادی که توسط جهاد سازندگی استان خراسان رضوی برگزار شد، تعدادی از جوانان در حین سازندگی یکی از روستاها به اجرای چالش مانکن پرداختند که در شبکه های اجتماعی طرفداران خاصی پیدا کرده است.

چالش مانکن در اردوی جهادی

چالش مانکن راهی برای آگاه سازی دنیا نسبت به بیماری ALS بوده است. هرروزِ یک بیمار ALS یک چالش مانکن است.

(۱۰)


10
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>