خبر رحلت حضرت امام خمینی(ره) در اخبار | فیلم

امام خمینی(ره) در روز بیستم جمادى الثانى ۱۳۲۰ هجرى قمرى مطابق با ۳۰ شهریـور ۱۲۸۱ هجرى شمسى ( ۲۴ سپتامپر ۱۹۰۲ میلادى) در شهرستان خمین از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد پـاى بـر خـاکدان طبیعت نهاد و در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ هجری شمسی به ملکوت اعی پیوست.

خبر رحلت حضرت امام خمینی(ره) در اخبار

در این ویدیو خبر رحلت حضرت امام خمینی(ره) در اخبار را مشاهده می‌کنید.

 

(۱۱۹)


119
بازدیدها