لحظه حضور آقایان روحانی و رئیسی در پای صندوق رأی | فیلم

در این ویدیو لحظه حضور آقایان روحانی و رئیسی در پای صندوق رأی را مشاهده می‌کنید.

(۲۵۲)