پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: وظیفه خودمان می‌دانیم که آزادی‌های اساسی مردم را تضمین کنیم | فیلم


آقای ابراهیم رئیسی در برنامه پاسخ به کارشناسان شبکه چهارم گفت: عده ای می خواهند در ما تشکیک  ایجاد کنند. کشور برای همه است؛ ما شهروند درجه دو و سه نداریم. ما معتقدیم که امروز باید خط کشی ها برداشته شود. ما می خواهیم از همه ظرفیت ها برای اداره کشور استفاده کنیم. اهل سنت می تواند نقش ایفا کند که شیعیان نقش ایفا می کنند. ما به دنبال ان هستیم که عدالت اجتماعی که شعار امام و شهدا بوده را در عمل اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه برخی می گویند که فلانی امده ازادی ها را بردارد افزود: مگر ازادی را من و شما به مردم داده ایم؟ ازادی را خدا و قانون اساسی به مردم داده است. مگر شما ازادی داده اید که میگویید اجازه داده ایم که کردها با رسم الخط خود بنویسند. چرا این گونه با مردم سخن می گویید؟ هنر دولت این است که نگذارد این حقوق ضایع شود.

رئیسی تصریح کرد: تحریم علمی یکی از تحریم های جدی ماست. ازادی ها سیاسی دانشجویان امری تضمین شده از سوی ماست. حقوق شهروندی نیازی به رونمایی ندارد؛ حق شهروندی یعنی اینکه بیکار کار داشته باشد؛ یعنی مردم شاهد فساد در کشور نباشند؛ یعنی سفره فقیر کوچک تر نشود؛ یعنی اینکه دانشجو بتواند انتقاد خود را به راحتی مطرح کند و به آنها وصله نچسبانیم.

 

(۱۹)