پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ساختارهای فسادزا را باید اصلاح کنیم | فیلم

آقای ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه های نظارتی نظام در برخورد با مفاسد تا چه اندازه مورد حمایت دولت شما خواهد بود گفت: در نظام اداری ما فساد مطلقا قابل قبول نیست. یعنی نباید اجازه داد که فساد در کشور لانه بکند. برای نبودن فساد سازوکاری وجود دارد؛ با بخش نامه و سخنرانی هم حل نمی شود؛ اول انکه سازوکار های فسادزا در هر جایی را باید شناسایی و اصلاح کنیم.

نامزد انتخابات تصریح کرد: باید در نظام واردات و صادرات کالا به کشور و جاهایی که به افراد تسهیلات داده می شود، اصلاح صورت بگیرد. یعنی باید ساختارها اصلاح شود تا هر روز شاهد یک پرونده نباشیم. در سال ۷۴ به محض ورودم به سازمان بازرسی، اولین پرونده ای که با ان برخورد کردم بانک صادرات بود؛ رسیدگی شد و پرونده تمام شد؛ اما ایا اخرینش بود؟ تا همین الان دارد پرونده تولید می شود. ما باید ساختارها را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: دولت کار و کرامت مصمم است انجاهایی که دولت به بخش خصوصی امتیاز می دهد را اصلاح کند. خود دولت باید قبل از بقیه خودش را حساب کشی کند. دولت باید نظارت پذیر باشد. اگر سازمان برنامه موضع نظارتی دارند، این نظارت ها درون سازمانی است که باید فعال شود.

رئیسی گفت: علاوه بر این، دفاتری با عنوان رسیدگی به شکایات مردم را در استان ها ایجاد می کنم. ما یک سازمان ارتباطی زیر نظر رییس جمهور ایجاد می کنیم که اگر افرادی در هیچ جا به نتیجه نرسیدند به این دفاتر رجوع کنند. مبارزه با فساد نیازمند این است که شخص رییس دولت بیش از هر کسی مدعی فساد باشد. اگر کسی به من گفت که در اطراف شما فساد در حال رخنه کردن است؛ من دو نوع می توانم برخورد کنم؛ اول اینکه تشکیک کنم و شما را بازدارم. رفتار دوم این است که از ان شخص تشکر کنم و تشویق اش کنم.

نامزد انتخابات با بیان اینکه اگر رییس دولت و وزرا روحیه ضد فساد داشته باشند، مبارزه با فساد انجام می شود اما اگر نداشته باشند، قوانین و برنامه ها همگی تبدیل به انشا می شود، افزود: واقعا مردم از ما حساب می خواهند. چیزی که می تواند فساد را زمین گیر کند این است که در برخورد با ان خط قرمز نداشته باشیم. ما در دولت کار و کرامت خط قرمزی در برخورد فساد نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: باید به حرف سازمان های نظارتی برون سازمانی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات توجه شود. دولت باید به این سازمان ها به عنوان بازوی کمکی نگاه کند نه مچ گیر.

(۲۷)