مناظره سوم – دیدگاه آقای ابراهیم رئیسی برای توسعه صادرات و جلوگیری از خام فروشی | فیلم

رئیسی در پاسخ میرسلیم:در مورد خام فروشی امروز اگر پالایشگاه‌هایی در استان‌های مختلف ایجاد شود هم جلوگیری از خام فروشی می‌شود و هم با ارزش افزوده نفت فروش می‌رود که متاسفانه اینطور نشده استآنچه باید انجام می‌شد در این رابطه انجام نشد.دولت می‌خواهد مالیات بگیرد نسبت به کاسب‌ها، تولیدکنندگان نه به نسبت کسانی که فرار مالیاتی دارند. چرا نسبت به این قضیه برخورد نمی‌شود؟پرونده فساد در دولت به وفور تولید می‌شود. بعد می‌گویند قوه قضاییه برخورد می‌کند. قوه قضاییه کار خودش را باید بکند. در همه دولت‌ها و کشورها پیشگیری مقدم بر درمان استما معتقدیم عزم و اراده جدی برای جلوگیری از فساد نیست.کاسب‌ها و تولیدکنندگانی که زیر ۵۰ نفر دارند، منجر به تعطیلی کار مردم شده است.۲۵۰ هزار واحد تولیدی تبدیل به واحد توزیعی شده است.باید یقه کسانی را که یک قران مالیات نمی‌دهند گرفت.

(۲۱)