چند غذای جالب با تخم مرغ | فیلم

چند غذای جالب با تخم مرغ

تخم مرغ از مواد غذایی بسیار مفید و مقوی می باشد. در این فیلم ترفندهای تشخیص تخم مرغ  تازه و روش های جدا کردن پوست تخم مرغ پخته و چند غذای جالب و ساده با تخم مرغ را می آموزید.

(۷۰۲)