اهمیت تناسب نوع سس با ماکارونی انتخابی | فیلم

اهمیت تناسب نوع سس با ماکارونی انتخابی

انتخاب سس مناسب در طعم ماکارونی بسیار مهم است، این سس باید متناسب با نوع ماکارونی باشد، هرچه سس ملایم تر باشد، ماکارونی باید لطیف تر و نازک تر باشد.

 

(۱۳۲)


132
بازدیدها