انتخاب بهترین نوع ماکارونی با توجه به نوع غذا | فیلم

انتخاب بهترین نوع ماکارونی با توجه به نوع غذا

در این فیلم توضیح داده می شود که بهترین نوع ماکارونی و میزان سفتی یا نرمی مناسب ماکارونی برای غذاها چقدر باید باشد.

 

 

(۱۴۱)


141
بازدیدها