روش تهیه کره در منزل | فیلم

طرز تهیه کره در منزل:

خامه را در یک ظرف در دار ریخته به طوری که نصف آن پر شود سپس در ظرف را ببندید و با دست چند دقیقه شیشه را تکان دهید در ظرف را باز کرده و چک کنید کره روی سطح خامه تشکیل شده یا نه ، اگر کره روی خامه به وجود امده بود آن را از خامه جدا کنید اگر هنوز به غلظت کره نرسیده بود ظرف را همچنان تکان دهید

(۳۴۳۸)