آموزش تزئین خوراکی های کریسمس با شکل های فانتزی | فیلم

آموزش تزئین خوراکی های کریسمس:

با استفاده از خوراکی های ساده می توانید فرم های جدید از کوکی ها و شیرینی های کریسمسی را درست کنید
مارشمالو ، اسماتیز و انواع کراکر و بیسکوئیت اورئو و  شکلات وخامه و رنگ های خوراکی می تواند ماده اولیه خوراکی های فانتری کریسمسی شما باشد

(۳۱۳)