آموزش ساخت سبد میوه هندوانه ای طرح باربیکیو | فیلم

هندوانه را در جایی ثابت قرار دهید و مطمئن باشید که سر و تکان نمی خورد.

قطر آن را اندازه بگیرید.

وسط آن را مشخص کنید و ۳ سانت بالاتر از آن را در نظر بگیرید.

با استفاده از ماژیک یک خط افقی روی آن بکشید.

قبل از بریدن این قسمت، باید جای دسته سبد را مشخص کنید.

روی کاغذ طرحی به شکل قلب را مانند آنچه در تصویر زیر آمده، طراحی کنید. باز هم مانند عکس زیر آن را به صورت عمودی روی هندوانه بچسبانید. دقت کنید که سر قلب یک سانت پایین تر از خط افقی قرار گیرد.

سپس از لبه ی طرح قلبی شروع به بریدن کنید.

طرح اول را از روی هندوانه بکنید و آن را بالای طرح اولی قرار دهید و دور آن را نیز ببرید.

این کار را آنقدر ادامه دهید تا به سمت دیگر هندوانه برسید.

باچاقویی بزرگ هندوانه را از روی خط افقی که دور آن کشیده بودید، ببرید.

با دقت قسمت های بریده شده و اضافی را بردارید.

سپس با همان چاقو تمام هندوانه های داخل آن را خارج کنید.

مراقب باشید قسمت زیر دسته خیلی نازک و شکننده نشود. قطر دسته باید حدود ۲ سانتی متر باشد.

قسمت های وسط قلب ها را نیز با احتیاط و با چاقویی کوچک و نازک ببرید.

(۲۴۸)


248
بازدیدها