آمورش تهیه نان بیکن پنیری | فیلم

طرز تهیه نان بیکن پنیری:

نان برگر را چند برش زده و پنیر کاممبرت و بیکن را در شیار های ان قرار دهید
کره و ریحان و سیر را به هم مخلوط کرده و روی نان ها بزنید و به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت۱۸۰ درجه در فر بگذارید

(۵۹)


59
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>