آموزش میوه آرایی ؛ ساخت گل رز با استفاده از خیار | فیلم

 درست کردن گل با استفاده از برش های خیار است. برای این منظور ابتدا خیار را به صورت خیلی نازک برش زده، سپس برش ها را در یک خط مستقیم کنار هم قرار داده به طوریکه قسمتی از هر برش روی برش قبلی قرار گیرد.

سپس از یک طرف شروع به رول کردن برش ها کنید. در انتها رول را به دو قسمت تقسیم کنید و گل خیار درست شده را از قسمت صاف برش زده روی سطح کار قرار دهید.

نکته ای که در این تزئین وجود دارد این است که اگر برش های خیار کمی کلفت یا به حد کافی نازک نباشد در رول کردن برش ها با مشکل برخورد خواهید کرد. پس تا جایی که می توانید برش ها را با دست یا دستگاه نازک برش بزنید.

نکته دیگر اینکه از تعداد خیلی زیاد برش استفاده نکنید. در این آموزش از ۱۴ عدد برش خیار برای درست کردن گل استفاده شده که تعداد مناسبی به نظر می رسد چون استفاده از تعداد زیادی برش باعث سخت تر جمع شدن گلبرگ ها و نامنظم شدن آن ها می شود.

(۱۷۵۵)