آموزش تزئین کیک با شکلات به شکل های مختلف | فیلم

آموزش روش های تزئین کیک با شکلات:

برای کشیدن طرح پروانه، یک عکس از آن را انتخاب کنید و کاغذ پوستی را روی آن قرار دهید و با شکلات طرح را کپی کنید

سپس طرح اصلی را بردارید و زرح کاغذ پوستی را بین صفحات کتاب قرار دهید  تا کمی فرم بگیرد، طرح را از کاغذ پوستی جدا کنید و روی کاپ کیک قرار دهید.

برای تزئین دور کیک شکلات آب شده را روی پلاستیک حباب دار بریزید و  آن را دور کیک بپیچید و و بعد از این که شکلات سفت شد پلاستیک را جدا کنید.

برای درست کردن طرح برگ می توانید شکلات را روی برگ نعناع بریزید و بعد از سفت شدن شکلات برگ ها را از آن جدا کنید و برای تزئین کاپ کیک استفاده کنید.

(۵۷۷۲)