چند آموزش کاربردی در خوراکی های آشپزخانه | فیلم

آموزش کاربردی در خوراکی های آشپزخانه:

برای تست شدن کامل نان : نان تست را به صورت عمودی در تستر قرار دهید تا دو طرف آن کاملا تست شود

برای جلوگیری از اسراف گوشت؛ استخوان های دو طرف آن را درآورید و گوشت را به صورت کامل میل کنید

جهت سرو درست بیسکوتیت در شیر؛ چنگال را در وسط بیسکوئیت کرمدار زده و در شیر بزنید

اگر می خواهید ژامبون را در ساندویچ نان تست خود قرار دهید، ژامبون ها را روی هم تا کرده و در ۴ طرف نان قرار دهید

برای جدا کردن شکلات های تخته ای قالبی آن ها را خلاف جهت بشکنید تا تکه های شکلات به صورت درسته جدا شوند

 

(۸۳۷)