طرز تهیه رول دارچینی پرتقالی | فیلم

مواد مورد نیاز رول دارچینی :

پرتقال

رول دارچینى

کارامل سفید یا قهوه اى

 

نکات هنگام طرز تهیه :

١ _ بعد از قرار دادن رول دارچینى داخل پرتقال آن را داخل فویل قرار دهید

٢ _ قسمت روى پرتقال را خالى نکنید

٣ _ کسانى که شیرینى زیاد دوست دارند میتوانند این دسر را امتحان کنند

(۸۰)