بازگشت مردم کالیفرنیا به خانه هایشان پس از مهار سد اورویل | فیلم

بازگشت مردم کالیفرنیا به خانه هایشان پس از مهار سد اورویل

پس از مهار خطر شکستن سد اورویل در شهر کالیفرنیای آمریکا مردم این شهر به سوی خانه های خود بازگشتند.البته در این میان هنوز تعدادی از سکنه این شهر برای بازگشت به شهر اعتماد ندارند.در پی جدی شدن خطر فروریختن سد اوروویل در کالیفرنیای شمالی که بلندترین سد در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود، عملیات تخلیه نزدیک به ۲۰۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق پایین دست سد انجام شد. مقامات دستور رها سازی بخشی از آب سد را صادر کردند تا به این ترتیب از حجم و ارتفاع آب کاسته شود. همچنین از هلیکوپتر برای رها کردن سنگها و ترمیم مناطق دچار آسیب استفاده شد. بارش سنگین باران برای هفته ها و پس از خشکسالی طولانی مدت در کالیفرنیا موجب شد که حجم زیادی از آب در پشت این سد ۲۳۰ متری جمع شود و خطر فروریختن و در پی آن سیلاب، مناطق اطراف آن را بطور جدی تهدید کند. سد اوروویل که در فاصلۀ سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸ میلادی ساخته شده و ۲۴۱ کیلومتر طول دارد، در شمال شرق سان فرانسیسکو واقع شده است.

(۴۴)


44
بازدیدها