مراسم تشیع جنازه کیم جونگ اون دیکتاتور سابق کره شمالی | فیلم

مراسم تشیع جنازه کیم جونگ اون دیکتاتور سابق کره شمالی

مراسم تشیع جنازه کیم جونگ اون دیوانه که کره شمالی را به خاک سیاه رساند، پدر دیکتاتور فعلی کره شمالی را اینجا در سایت تگ مشاهده نمایید.

(۴۹۵)