عکس: دیدار نوروزی مسئولان کشور با رهبر انقلاب

رهبرانقلاب دردیدار عیدانه جمعی از مسئولان: قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی باید بافرماندهی دولت و معاون اول رئیس جمهور، با جلب همکاری همه دستگاهها و رصد عملکرد بخشها و حمایت جدی از تولید، زمینه ساز «اقدام و عمل» در اقتصادمقاومتی شود. دستگاههایی که بی تفاوت هستند، باید به مسیر اصلی کشانده شوند.

رهبرانقلاب

(۰)