چطور چراغهای کریسمس کمک کرد تا چریکها سلاحهایشان بر زمین بگذارند | فیلم

چطور چراغهای کریسمس کمک کرد تا چریکها سلاحهایشان بر زمین بگذارند

کلمبیا کشور زیبایی‎ها و وعده‎های استثنایی است و همچنین کشوری که جنبش چریکی فارک باعث ۵۰ سال خشونت شده است. خوزه میگل سوکولف میگوید “در طول زندگیم هرگز یک روز در صلح زندگی نکرده‎ام.” مدیر این تیم تبلیغی وگروه‎اش فرصتی پیدا کردند تا قلب و ذهنهای چریکها را با درختان کریستمس و پیامهایی که بصورت استراتژیک در کل جنگل گذاشته شده بود، متحول کنند. نگاهی به پیامهای خلاقانه‎ای که باعث شد هزاران چریک جنگ و دیدگاهای کلیدی پشت این تاکتیکهای تعجب برانگیز را رها کنند.

(۵)


5
بازدیدها