چگونه یک کودک سیاه پوست را در آمریکا بزرگ کنیم | فیلم

چگونه یک کودک سیاه پوست را در آمریکا بزرگ کنیم

به عنوان کودک، همه ما پند‌هایی از پدر، مادر و آموزگاران‌مان می‌شنویم که عجیب و غریب و حتی گیج کننده به نظر می‌رسند. این برای کلینت اسمیت نوجوان شبی که با اسلحه آبی در یک پارکینگ تاریک با دوستان سفید پوستش بازی می‌کرد متبلور شد. در یک قطعه شعراحساسی،این شاعر به صحنه واکنش خشم و ترس پدرش رنگ می‌دهد.

(۵)


5
بازدیدها