وضعیت رفت و آمد در یکی از خیابان‌های پاریس | فیلم

تفاوت وضعیت رفت و آمد در یکی از خیابان‌های پاریس بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۰.

گفته شده یکی از برنامه‌های آنه ایدالگو، شهردار پاریس از سال ۲۰۱۴، این بود که خیابان‌های این شهر ماشین‌محور نباشند.

(۲۳۰)