فیلم تست سلامت هیلاری کلینتون با یک بطری خیار شور

فیلم تست سلامت هیلاری کلینتون با یک بطری خیار شور

 

جیمی کیمل مجری مشهور آمریکایی برای اینکه وضعیت سلامت و قوای جسمانی هیلاری کلینتون را بسنجد، یک بطری خیار شور به او می دهد تا کلینتون در آن را باز کند.

(۱۳)


13
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>