فیلم نزدیک شدن قایق‌ های ایرانی به ناوشکن آمریکایی یواس‌اس نیتز در تنگه هرمز

فیلم نزدیک شدن قایق‌های ایرانی به ناوشکن آمریکایی «یواس‌اس نیتز» در تنگه هرمز

 

یک مقام پنتاگون مدعی شده چهار قایق ایرانی، دو روز گذشته (سه‌شنبه) در نزدیکی تنگه هرمز  و از فاصله ۳۰۰ یاردی (حدود ۲۷۵ متر) یک ناوشکن آمریکایی حرکت کرده‌ و آن را رهگیری کرده اند.

 

(۴۲)