فیلم لحظه شلیک موشک های کروز ناوگان دریایی روسیه از دریای سیاه علیه مواضع جبهه النصره

 

فیلم لحظه شلیک موشک های کروز ناوگان دریایی روسیه از دریای سیاه علیه مواضع جبهه النصره

(۲۸)