فیلیپین دو روز پس از طوفان سهمگین ” تمبین ” | فیلم

نیروهای پلیس فیلیپین تصاویری را از مناطق طوفان‌زدۀ میندانائو منتشر کردند. در این تصاویر ساکنان مناطق مسکونی پس از سیل و طوفان سهمگین «تمبین» که از روز جمعه نواحی جنوبی فیلیپین را در نوردیده است، دیده می‌شوند. طوفان، سیل و رانش زمین منجر به مرگ نزدیک به ۲۰۰ نفر و ناپدید شدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است.

(۲۳)


23
بازدیدها