اولین مراسم عروسی که بعد از رفتن داعش از رقه در این شهر برگزار شد | فیلم

گروه تروریستی داعش مدتها بود که با ظلم و ستم بر شهر رقه واقع در سوریه حکومت می کرد و در این شهر چیزی جز آوارگی، اندوه، خونریزی، کشتار و تاراج به چشم نمی خورد.تنها صدایی که در کوچه های این شهر به گوش می رسید، ناله های زنان و کودکانی بود که به دست عناصر خونخوار داعش خانواده های خود را از دست داده بودند و یا خود در چنگال خونین آنها روزگارشان را به اسارت می گذراندند.اما اکنون که مدتی است رقه از وجود ناپاک این تروریستها پاک گشته، و رایحه خوش زندگی به مشام می رسد و صدای هلهله شادی در جشن های عروسی جایگزین ناله های دردناک شده است.

در این ویدیو اولین جشن عروسی در رقه پس از رفتن داعشی ها را مشاهده کنید که پیوند پسر و دختر جوانی با نامهای احمد و هبا را به تصویر کشیده است.گفتنی است این مراسم در محله «الجزره» برگزار شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

(۷۰)