درخواست عجیب مردم آمریکا از رئیس جمهور کشورشان | فیلم

۶۷ درصد از مردم آمریکا از رئیس جمهورشان می خواهند در فضای مجازی فعالیت نکند و کمتر حرف بزند. نظرسنجی ها نشان داده است مردم آمریکا معتقدند حرف زدن و نوشتن ترامپ، برای آمریکا خطرناک است. حتی هیلاری کلینتون در کتاب جدیدیش اشاره هایی به پرحرفی ترامپ داشته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

(۲۱)