شلیک سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه | فیلم

سامانه زمین به هوای اس ۴۰۰ نسل جدید سیستم پدافند هوایی روسیه است که توسط مرکز طراحی الماس طراحی شده است.

اس ۴۰۰ قادر به تشخیص ۱۰۰ هدف به طور هم‌زمان و درگیر شدن با ۱۲ هدف به طور هم‌زمان از محدودهٔ ۴۰۰ کیلومتری است. این هدف‌ها می‌توانند از جمله انواع هواگرد، هواپیما، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک باشند.

اس ۴۰۰ با داشتن قابلیت ۳ موشک مختلف، بسیار دوربرد (۴۰N6)، دوربرد (۴۸N6) و موشک‌های با برد متوسط (۹M96) قادر به پوشش کل عمل‌کرد مورد نیاز است.

(۷۲۴)