تظاهرات آمریکایی ها علیه تبعیض نژادی نظام مند | فیلم

صدها تن از شهروندان سنت لوئیس که بیشترشان سفیدپوست بودند در بخش مرکزی شهر گردهم آمدند و با سردادن شعارهایی همچون” سکوت سفیدپوستان خشونت زاست ” و ” تا عدالت برقرار نشود از پا نمی نشینیم“، به سیاست های نژاد پرستانه ی پلیس آمریکا اعتراض کردند.

دست کم یکصد پلیس ضد شورش، معترضان را محاصره کردند. پلیس ده ها معترض را بازداشت کرد و برای پراکنده کردن دیگر معترضان نیز به شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی متوسل شد.

منبع : شبکه خبر

(۱۰)