کوچ اجباری مسلمانان روهینگا به خاطر خشم مردم میانمار | فیلم

کوچ اجباری مسلمانان روهینگا به خاطر خشم مردم میانمار

فرار مسلمانان روهینگیا از خشونت های میانمار به بنگلادش  پس از حمله ارتش  میانمار  به مسلمانان روهینگیایی  و آتش زدن روستا های آنها، آوارگان به سمت  بنگلادش گریختند. برخی از راه جنگل و برخی نیز با پرداخت پول به قاچاقچیان توسط قایق به شاه پریر دویپ بنگلادش مهاجرت کردند. گزارش های پلیس محلی حاکی از این است که تاکنون ۸۶ تن از این مهاجران بر اثر واژگونی قایق غرق شده اند.

(۷۲)