لحظات نفس گیرِ نبرد نیروهای ارتش سوریه با داعش در فاصله چند متری | فیلم

در این فیلم رویارویی نیروهای ارتش سوریه با عناصر داعش را از فاصله چند متری می بینید.

(۲۳۱)