فیلم توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد اعدام شهرام امیری

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد اعدام شهرام امیری

 

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یکصدمین نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد. اژه ای گفت: امیری در دادگاه اولیه به حکم اعدام محکوم شده بود و در دیوان عالی نیز این حکم تائید شده بود. وی در صدمین  نشست خبری‌اش با خبرنگاران در مورد اجرای حکم اعدام شهرام امیری گفت: این فرد با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشته است با دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آن‌ها قرار می داده است. اژه ای ادامه داد:  یکی از رودست‌هایی که آمریکایی‌ها از سیستم اطلاعاتی کشورمان خورده‌اند در مورد همین پرونده بود آن‌ها تصور می‌کردند که ایران از ارتباطات این فرد خبر ندارد.

(۹۱)